συναθροιζόμενον

συναθροιζόμενον
συναθροίζω
gather together
pres part mp masc acc sg
συναθροίζω
gather together
pres part mp neut nom/voc/acc sg
συναθροϊζόμενον , συναθροίζω
gather together
pres part mp masc acc sg
συναθροϊζόμενον , συναθροίζω
gather together
pres part mp neut nom/voc/acc sg
συναθροίζω
gather together
pres part mp masc acc sg (attic)
συναθροίζω
gather together
pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic)
συναθροϊζόμενον , συναθροίζω
gather together
pres part mp masc acc sg (attic)
συναθροϊζόμενον , συναθροίζω
gather together
pres part mp neut nom/voc/acc sg (attic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”